Cieszyński portal sportowy - strona główna

Konkursy
Konkurs wniosków

Konkurs wniosków 2018

Konkurs wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na drugie półrocze 2018 roku z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

1. Zarządzenie 0050.395.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków

2. Zarządzenie 0050.307.2018 oraz ogłoszenie konkursowe

3. Wniosek - Załącznik 1 - Załącznik 2 - Załącznik 3 - Załącznik 4

4. Zaktualizowany harmonogram działań - Zaktualizowany kosztorys

5. Sprawozdanie - Załącznik 1 - Załącznik 2 - Załącznik 3 - Załącznik 4

menu